Tjänster 2020-04-24T15:11:58+00:00

Riskbedömning

Du kan kontakta oss för en kostnadsfri besiktning/riskbedömning av ditt träd. Kunder ringer oss ibland och är oroliga över att deras träd har vuxit sig höga och står nära huset, men det är trots allt väldigt ovanligt att träd rasar över hus eller människor. Om du ändå är orolig kommer vi naturligtvis ut och bedömer ditt träd. Risken för att ett träd ska falla eller tappa grenar ökar om det har fått svampangrepp, blivit skadat, eller om det har en strukturell svaghet. Om du tycker att ditt träd börjar se sjukt ut, eller om det har fått en skada kan vi också komma och göra en riskbedömning.

Markfällning och sektionsfällning genom klättring eller skylift

Vi fäller träd från marken när det inte finns risk för att skada omgivande egendom. I annat fall fälls träden genom att vi sektionsfäller träden genom att klättra eller använda skylift. Det mest kostnadseffektiva är att fälla från marken då klättring tar längre tid och vid användning av skylift tillkommer hyra av den. Vi gör alltid en riskbedömning av trädet innan fällning. Lutar den, är den sjuk eller skadad och har den grenar som märkbart hänger över på en sida. Omgivningen är också viktig att bedöma då det kan finnas el- eller telefonledningar, vägar och gångbanor och fast egendom. Ibland kan det behövas särskilt tillstånd från kommunen för att få fälla träd. Alla dessa faktorer påverkar priset och därför gör vi alltid en noggrann bedömning på plats eller genom fotografier som ni skickar in innan vi lämnar ett kostnadsförslag till er. Vi kapar generellt upp stam och större grenar i ca 3 meters längder. Om du vill ha stam och större grenar uppkapade i särskilda längder kan vi även hjälpa dig med det. Kanske färdiga längder för vedklyven? Vi lämnar pris för ytterligare uppkapning efter uppskattad tidsåtgång.

Stubbfräsning

Vid stubbfräsning fräser en tandförsedd snurrande skiva bort stubben flisa för flisa. Vi fräser ner till ett djup av ca 10-20cm beroende på markens beskaffenhet. Hålet som blir kan fyllas ut med flis och jord före plantering av t.ex. gräs. Om du hellre vill att vi tar och transporterar bort fliset så tar vi med det i det offererade priset. Priset för stubbfräsningen varierar mellan 500-1500kr/stubbe. Till det kommer en framkörnings- och etableringskostnad på 250 kr. Paketpris kan ges om ni har flera stubbar eller om ni går ihop i grannskapet. Våra stubbfräsar är 70 och 90 cm breda och 2,5 m lång, vilket måste beaktas vid beställning av stubbfräsning.

Bortforsling

Om du inte vill ta hand om träddelar och ris själv kan vi hjälpa till med bortforsling. Vi samarbetar med lokala entreprenörer för bortforsling av träddelar och ris. De kommer ut med lastbil och timmergrip och allt avfall måste därför vara prydligt upplagt nära farbar väg. Priset grundas på antal lastningar/tömningar och körsträcka, samt hur lång tid det tar att flytta trädet till lastplatsen.